slide homepage

Meer info en Inschrijven op ons eerstvolgend event: klik hier

De Koninklijke Kring van Verzekeraars van België

De Koninklijke Kring van Verzekeraars van België (KKVB) heeft tot doel een belangrijk forum te zijn voor de Belgische verzekeringssector. Een forum waarop alle actoren uit de sector via lidmaatschap aanwezig kunnen zijn en waarbij te allen tijde vriendschaps- en zakenrelaties tussen de leden wordt bevorderd.

De effectieve leden van de Kring zijn

  • directieleden en hogere kaderleden van (her)verzekeringsmaatschappijen
  • zaakvoerders of directieleden van (her)verzekeringsmakelaars

De toetredende leden van de Kring zijn

  • alle personen die geschikt zijn om bij te dragen tot het nastreven van het doel van de vereniging en als dusdanig door de Raad van Bestuur werden aanvaard

Organisatie van top events

Jaarlijks worden er minimaal 4 top events georganiseerd waarbij niet alleen gerenommeerde gastsprekers uitgenodigd worden maar ook en vooral de mogelijkheid geboden wordt aan de kringleden om te netwerken en ervaringen te delen. 

De kwaliteit van de sprekers en de debatten op deze events geniet de grootste aandacht. Tegelijk steekt het bestuur veel energie in het faciliteren en het optimaliseren van het netwerkgedeelte, zodat iedereen maximaal de opportuniteit krijgt om mekaar te spreken en informatie uit te wisselen.

Voordelen

Deel uitmaken van de Koninklijke Kring van Verzekeraars van België biedt talrijke voordelen:

  • uitbreiden of verstevigen van de relatiekring via netwerking
  • bijwonen van leerrijke debatten en conferenties die tot nieuwe inzichten kunnen leiden
  • behoren tot de nationale top van de sector, uitstraling op CV
  • ontdekken van prestigieuze en interessante locaties

Ben je nog geen lid en kom je in aanmerking voor lidmaatschap ? Dan hopen we jou binnenkort te mogen verwelkomen bij de Koninklijke Kring van Verzekeraars van België.

denis casterman 

Herman Kerremans
Voorzitter KKVB 2023 - 2024

Contact

Secretariaat KKVB c/o AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53 - 1000 BRUSSEL
Tel : +32 2 664 18 28 - +32 2 664 76 06
info@crab-kkvb.be